Privacy policy

Politica de confidențialitate a
venditaora.com

Această aplicație colectează unele date personale ale utilizatorilor săi.

Acest document poate fi tipărit prin utilizarea comenzii de imprimare din setările oricărui browser.

Controlorul de date

Vendita Ora 

Adresa de e-mail a proprietarului: office@venditaora.com

Tipuri de date colectate

Printre datele cu caracter personal colectate de această Aplicație, fie în mod independent, fie prin intermediul unor terțe părți, se numără: Date personale: Instrument de urmărire; Date de utilizare; Nume; Prenume; Nume de familie; Număr de telefon; E-mail; Oraș; Date dezvăluite în timpul utilizării serviciului; Identificatori unici de dispozitiv pentru publicitate (ID-ul Google Advertiser sau identificatorul IDFA, de exemplu).

Detaliile complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin intermediul textelor informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul datelor de utilizator, colectate automat în timpul utilizării acestei Aplicații.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca această Aplicație să fie în imposibilitatea de a furniza Serviciul. În cazurile în care această Aplicație indică anumite Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără consecințe asupra disponibilității Serviciului sau a funcționării acestuia.
Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care Date sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze Operatorul de date.
Posibila utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de această Aplicație, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are ca scop furnizarea Serviciului solicitat de către Utilizator, pe lângă scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica privind Cookie-urile, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru datele personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Aplicații și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, exonerând Proprietarul de orice responsabilitate față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor colectate
Metode de prelucrare

Operatorul adoptă măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea se realizează cu ajutorul unor instrumente informatice și/sau telematice, cu metode de organizare și logice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, pot avea acces la Date și alte subiecte implicate în organizarea acestei Aplicații (administrativ, vânzări, marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizori terți de servicii tehnice, curieri poștali, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, numiți, dacă este necesar, în calitate de Prelucrători de către Operatorul de date. Lista actualizată a procesatorilor de date poate fi solicitată oricând de la Operatorul de date.

Temeiul juridic al prelucrării

Operatorul de date prelucrează Datele cu caracter personal referitoare la Utilizator atunci când există una dintre următoarele condiții:

Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Operatorului i se poate permite să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau oricare dintre celelalte temeiuri juridice specificate mai jos, până când Utilizatorul se opune (“opts-out”) unei astfel de prelucrări. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus Operatorul;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul;
prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului sau al unor terțe părți.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se solicite Operatorului să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei prelucrări și, în special, să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este impusă de un contract sau este necesară pentru încheierea unui contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la sediul operațional al Operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul de date.
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât țara în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare privind locul de prelucrare, Utilizatorul poate consulta secțiunea privind detaliile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de Date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau formată din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de Operator pentru a proteja Datele.

Utilizatorul poate verifica dacă are loc unul dintre transferurile tocmai descrise, examinând secțiunea din acest document referitoare la detaliile privind prelucrarea Datelor cu caracter personal sau poate solicita informații de la Operator, contactându-l la datele de contact indicate la început.

Perioada de păstrare

Datele sunt prelucrate și stocate pentru perioada de timp necesară în funcție de scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Operatorul de date și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării contractului respectiv.
Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al Operatorului de date vor fi păstrate până la satisfacerea unui astfel de interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de către Operator în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Operatorul.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. În plus, Operatorul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, Datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestei perioade, dreptul de acces, de anulare, de rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopurile datelor colectate

Datele Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Operatorului de Date să furnizeze Serviciul, să îndeplinească obligațiile legale, să răspundă la solicitări sau acțiuni de executare, să își protejeze drepturile și interesele (sau pe cele ale Utilizatorilor sau ale unor terțe părți), să detecteze orice activități rău intenționate sau frauduloase, precum și pentru următoarele scopuri: Statistici, Cartografierea termică și înregistrarea sesiunilor, Optimizarea și distribuirea traficului, Afișarea de conținut de pe platforme externe, Contactarea Utilizatorului, Infrastructura de găzduire și backend, Servicii de platformă și de găzduire, Gestionarea etichetelor, Colectarea de date online și gestionarea sondajelor, Remarketing și targetare comportamentală și Publicitate.

Pentru a obține informații detaliate despre scopurile prelucrării și despre datele cu caracter personal prelucrate în fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea “Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și prin intermediul următoarelor servicii:

Contactarea utilizatorului
Formular de contact (această aplicație)

Utilizatorul, prin completarea formularului de contact cu datele sale, consimte la utilizarea acestor date pentru a răspunde la solicitări de informații, oferte de preț sau de orice altă natură indicate în antetul formularului.

Date cu caracter personal prelucrate: localitate; nume de familie; e-mail; prenume; număr de telefon.

Gestionarea etichetelor

Acest tip de serviciu este funcțional pentru gestionarea centralizată a tag-urilor sau scripturilor utilizate în această Aplicație.
Utilizarea acestor servicii implică fluxul de Date ale Utilizatorului prin intermediul acestora și, dacă este cazul, păstrarea lor.

Google Tag Manager

Google Tag Manager este un serviciu de gestionare a etichetelor furnizat de Google LLC sau Google Ireland Limited, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate; Irlanda – Politica de confidențialitate.

Gestionarea colectării de date și a sondajelor online

Acest tip de serviciu permite acestei Aplicații să gestioneze crearea, implementarea, administrarea, distribuirea și analiza formularelor și a sondajelor online pentru a colecta, salva și reutiliza Datele de la Utilizatorii care răspund.
Datele cu caracter personal colectate depind de informațiile solicitate și furnizate de către Utilizatori în formularul online corespunzător.

Aceste servicii pot fi integrate cu o gamă largă de servicii ale unor terțe părți pentru a permite Operatorului să efectueze acțiuni ulterioare cu Datele prelucrate – de exemplu, gestionarea contactelor, mesagerie, statistici, publicitate și procesarea plăților.

Reclame pentru achiziția de contacte pe Facebook

Facebook Contact Acquisition Ads este un serviciu de publicitate și de colectare de date furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, care permite afișarea de reclame către Utilizatori sub forma unor formulare deja precompletate cu Date cu caracter personal din profilurile lor Facebook, cum ar fi nume și adrese de e-mail. În funcție de tipul de anunț, Utilizatorilor li se poate cere să furnizeze informații suplimentare.

Trimiterea formularului implică colectarea și prelucrarea acestor Date de către Operatorul de date în conformitate cu această politică de confidențialitate și numai în scopul specific indicat în formular și/sau în cadrul acestei politici de confidențialitate, dacă este cazul.

Utilizatorul își poate exercita drepturile în orice moment, inclusiv dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea Datelor sale, așa cum se specifică în secțiunea care conține informații privind drepturile Utilizatorului din prezenta politică de confidențialitate.

Date cu caracter personal prelucrate: localitatea; numele de familie; e-mail; prenumele; numărul de telefon.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt out; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt out.

Cartografierea căldurii și înregistrarea sesiunilor

Serviciile de cartografiere a căldurii sunt utilizate pentru a identifica zonele din această aplicație cu care utilizatorii interacționează cel mai frecvent, pentru a detecta care dintre acestea suscită cel mai mare interes. Aceste servicii fac posibilă monitorizarea și analiza datelor de trafic și servesc la urmărirea comportamentului Utilizatorului.
Unele dintre aceste servicii pot înregistra sesiunile și le pot pune la dispoziție pentru vizualizare ulterioară.

Hărți de căldură și înregistrări Hotjar (Hotjar Ltd.)

Hotjar este un serviciu de hărți de căldură și de înregistrare a sesiunilor furnizat de Hotjar Ltd.
Hotjar respectă anteturile generice “Do Not Track”. Aceasta înseamnă că browserul poate da instrucțiuni scriptului să nu colecteze date despre utilizator. Aceasta este o setare care este disponibilă în toate browserele importante. Mai multe informații despre cum să renunțați la Hotjar sunt disponibile aici.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de urmărire; diverse tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de prelucrare: Malta – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Găzduire și infrastructură backend

Acest tip de servicii are rolul de a găzdui Datele și fișierele care permit funcționarea acestei Aplicații, permit distribuirea acesteia și oferă o infrastructură gata de utilizare pentru a oferi funcționalități specifice acestei Aplicații.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos, dacă există, pot funcționa pe servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației reale în care sunt stocate Datele cu caracter personal.

Găzduire CLAUSWEB (CLAUS WEB SRL)

Claus Web Hosting este un serviciu de găzduire furnizat de Claus Web SRL.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de urmărire; diverse tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de prelucrare: România – Politica de confidențialitate.

Optimizarea și distribuirea traficului

Acest tip de serviciu permite acestei Aplicații să își distribuie conținutul prin intermediul serverelor situate în teritoriu și să își optimizeze performanța.
Datele cu caracter personal prelucrate depind de caracteristicile și modul de implementare a acestor servicii, care prin natura lor filtrează comunicațiile dintre această Aplicație și browserul Utilizatorului.
Având în vedere natura distribuită a acestui sistem, este dificil de determinat locurile în care este transferat conținutul, care poate conține Datele personale ale Utilizatorului.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare este un serviciu de optimizare și distribuție a traficului furnizat de Cloudflare Inc.
Modul în care Cloudflare este integrat înseamnă că filtrează întregul trafic al acestei Aplicații, adică comunicările dintre această Aplicație și browserul Utilizatorului, și permite, de asemenea, colectarea de date statistice cu privire la acesta.

Date cu caracter personal prelucrate: Instrumentul de urmărire; diverse tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul prelucrării: Statele Unite ale Americii – Politica de confidențialitate.

Publicitate

Acest tip de serviciu permite ca Datele Utilizatorului să fie utilizate în scopuri de comunicare comercială. Aceste comunicări sunt afișate pe această Aplicație sub formă de bannere și alte forme de publicitate, de asemenea, în legătură cu interesele Utilizatorului.
Acest lucru nu înseamnă că toate Datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos.
Unele dintre serviciile menționate mai jos pot utiliza Instrumente de urmărire pentru a identifica Utilizatorul sau pot utiliza tehnica de retargetare comportamentală, adică afișarea de reclame adaptate la interesele și comportamentul Utilizatorului, detectate și în afara acestei Aplicații. Pentru mai multe informații în acest sens, vă sugerăm să consultați politicile de confidențialitate ale serviciilor respective.
În plus față de funcțiile de renunțare oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorii pot renunța la această opțiune vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

De asemenea, Utilizatorii pot renunța la anumite funcții de publicitate prin intermediul opțiunilor de configurare a dispozitivului corespunzător, cum ar fi opțiunile de configurare a publicității pentru dispozitive mobile sau configurarea publicității generice.

Audiențe Facebook similare

Facebook’s Similar Audience este un serviciu de publicitate și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, care utilizează Datele colectate prin serviciul Facebook’s Custom Audience pentru a afișa reclame utilizatorilor cu comportamente similare cu cele ale utilizatorilor care se află deja într-o listă Custom Audience, pe baza utilizării anterioare a acestei Aplicații sau a interacțiunii acestora cu conținut relevant prin intermediul aplicațiilor și serviciilor Facebook.
Pe baza acestor Date, Anunțurile personalizate vor fi afișate Utilizatorilor sugerați de către Audiențele similare ale Facebook.

Utilizatorii pot renunța la cookie-urile Facebook pentru personalizarea anunțurilor vizitând această pagină de renunțare .

Date cu caracter personal procesate: Date de utilizare; Instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere.

Rețeaua de audiență Facebook

Facebook Audience Network este un serviciu de publicitate furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, Pentru o înțelegere a utilizării datelor de către Facebook, vă rugăm să consultați politica de date a Facebook.

Pentru a permite funcționarea Facebook Audience Network, această Aplicație poate utiliza anumiți identificatori de dispozitive mobile (inclusiv Android Advertising ID sau Advertising Identifier for OS) sau tehnologii de tip cookie. Una dintre modalitățile prin care Audience Network oferă reclame Utilizatorului este utilizarea preferințelor de publicitate ale Utilizatorului. Utilizatorul poate controla partajarea preferințelor sale în materie de publicitate în cadrul setărilor Facebook Ad.

Utilizatorul poate renunța la anumite funcții de targetare Audience Network prin intermediul setărilor dispozitivului său. De exemplu, Utilizatorul poate modifica setările de publicitate disponibile pentru dispozitivele mobile sau poate urma instrucțiunile aplicabile Audience Network care pot fi prezente în cadrul acestei politici de confidențialitate.

Date cu caracter personal procesate: Date de utilizare; identificatori unici de dispozitiv pentru publicitate (ID-ul Google Advertiser sau identificatorul IDFA, de exemplu); Instrumentul de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Remarketing și direcționarea comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestei Aplicații și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării anterioare a acestei Aplicații de către Utilizator.
Această activitate este facilitată prin urmărirea Datelor de utilizare și prin utilizarea Instrumentelor de urmărire pentru a colecta informații care sunt apoi transferate partenerilor care gestionează activitățile de remarketing și targetare comportamentală.
Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de e-mail.
Pe lângă funcțiile de renunțare oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorii pot renunța vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

De asemenea, Utilizatorii pot renunța la anumite caracteristici de publicitate prin intermediul opțiunilor de configurare a dispozitivului corespunzător, cum ar fi opțiunile de configurare a publicității pentru dispozitive mobile sau configurarea publicității generice.

Audiență personalizată Facebook

Audiența personalizată Facebook este un serviciu de remarketing și targetare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această aplicație, care leagă activitatea acestei aplicații de rețeaua de publicitate Facebook.

Utilizatorii pot alege să nu utilizeze cookie-urile Facebook pentru personalizarea publicității vizitând această pagină de renunțare.

Date cu caracter personal procesate: e-mail; Instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere.

Facebook Remarketing

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și targetare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, care leagă activitatea acestei Aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Platforma și serviciile de găzduire

Aceste servicii sunt destinate să găzduiască și să opereze componentele cheie ale acestei aplicații, făcând posibilă furnizarea acestei aplicații de pe o singură platformă. Aceste platforme pun la dispoziția Proprietarului o gamă largă de instrumente, cum ar fi, de exemplu, instrumente analitice, gestionarea înregistrării utilizatorilor, gestionarea comentariilor și a bazelor de date, comerț electronic, procesarea plăților etc. Utilizarea acestor instrumente implică colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
Unele dintre aceste servicii funcționează prin intermediul unor servere localizate geografic în locuri diferite, ceea ce face dificilă determinarea locației exacte în care sunt stocate Datele cu caracter personal.

WordPress.com

WordPress.com este o platformă furnizată de Automattic Inc. sau Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., în funcție de locația în care este utilizată această Aplicație, care permite Proprietarului să dezvolte, să opereze și să găzduiască această Aplicație.

Date cu caracter personal prelucrate: Datele comunicate în timpul utilizării serviciului.

Locul prelucrării: Statele Unite ale Americii – Politica de confidențialitate; Irlanda – Politica de confidențialitate.

Statistici

Serviciile conținute în această secțiune permit Operatorului să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și servesc la urmărirea comportamentului Utilizatorului.

Google Analytics

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC sau Google Ireland Limited, în funcție de locația în care este utilizată această Aplicație, (“Google”). Google utilizează datele cu caracter personal colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei Aplicații, pentru a compila rapoarte și pentru a le partaja cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate utiliza Datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza reclamele din rețeaua sa de publicitate.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere.

Google Analytics cu IP anonimizat

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC sau Google Ireland Limited, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, (“Google”). Google utilizează datele cu caracter personal colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei Aplicații, pentru a compila rapoarte și pentru a le partaja cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate utiliza Datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza reclamele din rețeaua sa de publicitate.
Această integrare Google Analytics anonimizează adresa dumneavoastră IP. Anonimizarea funcționează prin scurtarea adresei IP a Utilizatorilor aflați în interiorul granițelor statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte țări care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP va fi trimisă la serverele Google și prescurtată în Statele Unite ale Americii.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Urmărirea conversiilor prin anunțuri Facebook (Facebook pixel)

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (Facebook pixel) este un serviciu de statistică furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, care leagă datele din rețeaua Facebook Ads de acțiunile întreprinse în cadrul acestei Aplicații. Pixelul Facebook monitorizează conversiile care pot fi atribuite anunțurilor Facebook, Instagram și Audience Network.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de urmărire.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate; Irlanda – Politica de confidențialitate.

Afișarea de conținut de pe platforme externe

Acest tip de serviciu permite afișarea de conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei Aplicații și interacțiunea cu acestea.
Cu toate acestea, acest tip de serviciu poate colecta date privind traficul web pe paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

Fonturi Google

Google Fonts este un serviciu de afișare a stilurilor de fonturi operat de Google LLC sau Google Ireland Limited, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, care permite acestei Aplicații să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; diverse tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate; Irlanda – Politica de confidențialitate.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome este un serviciu de afișare a stilurilor de fonturi operat de Fonticons, Inc. care permite acestei aplicații să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare.

Locul prelucrării: Statele Unite ale Americii – Politica de confidențialitate.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu referire la datele prelucrate de către Operatorul de date.

În special, Utilizatorul are dreptul de a

revoca consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimat anterior.
să se opună prelucrării Datelor sale. Utilizatorul se poate opune prelucrării Datelor sale atunci când aceasta se face pe un alt temei juridic decât consimțământul. Mai multe detalii privind dreptul de opoziție sunt prezentate în secțiunea de mai jos.
să aibă acces la Datele lor. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de către operator, la anumite aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
să verifice și să solicite rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau rectificarea acestora.
să obțină restricționarea prelucrării. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita restricționarea prelucrării datelor sale. În acest caz, Operatorul de date nu va prelucra Datele în alt scop decât cel al conservării acestora.
să obțină ștergerea sau eliminarea Datelor sale cu caracter personal. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita ștergerea Datelor sale de către Operatorul de date.
să primească Datele lor sau să le transfere către un alt Operator de date. Utilizatorul are dreptul de a primi Datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, de a le transfera fără impedimente către un alt operator de date. Această dispoziție se aplică atunci când Datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract la care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
Propunerea unei reclamații. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor sau poate acționa în justiție.
Detalii privind dreptul de opoziție

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau în scopul urmăririi unui interes legitim al operatorului, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a oferi niciun motiv. Pentru a afla dacă Operatorul prelucrează Datele în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile respective din acest document.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a-și exercita drepturile, Utilizatorii pot adresa o cerere la datele de contact ale Operatorului indicate în prezentul document. Cererile sunt depuse gratuit și sunt prelucrate de către Operator cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

Politica privind cookie-urile

Această Aplicație utilizează instrumente de urmărire. Pentru a afla mai multe informații, Utilizatorul poate consulta Politica privind modulele cookie.

Informații suplimentare privind prelucrarea
Apărare juridică

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în cadrul procedurilor judiciare sau în fazele pregătitoare ale unor astfel de proceduri pentru a se apăra împotriva abuzurilor în utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe de către Utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Operatorul de date poate fi obligat să divulge datele prin ordinul autorităților publice.

Dezvăluiri specifice

La cererea Utilizatorului, în plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la Servicii specifice, sau la colectarea și prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Jurnalele și întreținerea sistemului

În scopul operării și întreținerii, această Aplicație și orice servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnale de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, Date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a Utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de date utilizând datele de contact.

Răspunsul la solicitările “Do Not Track”

Această Aplicație nu acceptă solicitări “Do Not Track”.
Pentru a afla dacă serviciile terțe utilizate le acceptă, utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea Utilizatorilor pe această pagină și, dacă este posibil, pe această aplicație, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul uneia dintre datele de contact pe care le deține. Prin urmare, vă rugăm să consultați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicată în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează prelucrarea al cărei temei juridic este consimțământul, Operatorul de date va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice
Date cu caracter personal (sau date)

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care, direct sau indirect, chiar și în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personală, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

Date de utilizare

), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, durata de timp petrecută pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul Aplicației, cu referire în special la succesiunea paginilor consultate, parametrii referitoare la sistemul de operare și la mediul informatic al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această Aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Persoana vizată.

Persoana vizată

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Controlor (sau procesator) de date

Persoana fizică, entitatea juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului, așa cum se prevede în prezenta politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestei Aplicații.

Această aplicație

Instrumentul hardware sau software prin intermediul căruia se colectează și se prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Serviciul

Serviciul furnizat de această Aplicație, așa cum este definit în termenii relevanți (dacă există) de pe acest site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană în acest document va fi considerată ca incluzând toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European.

Cookie-uri

Cookie-urile sunt instrumente de urmărire care constau în mici bucăți de date stocate în browserul utilizatorului.

Instrument de urmărire

Un instrument de urmărire este orice tehnologie – de exemplu, cookie-uri, identificatori unici, balize web, scripturi încorporate, etichete electronice și amprente digitale – care permite urmărirea Utilizatorilor, de exemplu prin colectarea sau stocarea de informații pe dispozitivul Utilizatorului.

Referințe juridice

Prezenta Politică de confidențialitate este redactată pe baza mai multor ordine legislative, inclusiv a articolelor 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această politică de confidențialitate se referă exclusiv la această Aplicație.

Ultima modificare: 28 martie 2021

iubenda găzduiește acest conținut și colectează doar datele cu caracter personal strict necesare pentru furnizarea acestuia.

Politica de cookie-uri a
shopitpromo.com

Acest document conține informații despre tehnologiile care permit acestei Aplicații să atingă scopurile descrise mai jos. Aceste tehnologii permit Proprietarului să colecteze și să salveze informații (de exemplu, prin utilizarea Cookie-urilor) sau să utilizeze resurse (de exemplu, prin rularea unui script) pe dispozitivul Utilizatorului atunci când acesta interacționează cu această Aplicație.

Din motive de simplitate, aceste tehnologii sunt denumite pe scurt în acest document “Instrumente de urmărire”, cu excepția cazului în care există un motiv de diferențiere.
De exemplu, deși modulele cookie pot fi utilizate atât în browserele web, cât și în cele mobile, ar fi inadecvat să vorbim despre modulele cookie în contextul aplicațiilor mobile, deoarece acestea sunt Instrumente de urmărire care necesită prezența unui browser. Din acest motiv, în cadrul acestui document, termenul “module cookie” este utilizat doar pentru a se referi în mod specific la acest tip special de instrument de urmărire.

Unele dintre scopurile pentru care sunt utilizate Instrumentele de urmărire pot necesita, de asemenea, consimțământul utilizatorului. În cazul în care este dat consimțământul, acesta poate fi revocat în mod liber în orice moment, urmând instrucțiunile conținute în acest document.

Această Aplicație utilizează Instrumente de urmărire gestionate direct de către Proprietar (denumite în mod obișnuit Instrumente de urmărire “de prima parte”) și Instrumente de urmărire care permit servicii furnizate de terți (denumite în mod obișnuit Instrumente de urmărire “de terță parte”). Cu excepția cazului în care se specifică altfel în cadrul acestui document, aceste terțe părți au acces la Instrumentele de urmărire respective.
Durata și expirarea Cookie-urilor și a altor Instrumente de urmărire similare pot varia în funcție de ceea ce este stabilit de către Operator sau de fiecare furnizor terț. Unele dintre acestea expiră la sfârșitul sesiunii de navigare a Utilizatorului.
În plus față de ceea ce este specificat în descrierea fiecărei categorii de mai jos, Utilizatorii pot obține informații mai detaliate și actualizate privind durata, precum și orice alte informații relevante – cum ar fi prezența altor Instrumente de urmărire – în politicile de confidențialitate ale furnizorilor terți respectivi (prin intermediul link-urilor furnizate) sau contactând Operatorul.

Activități strict necesare pentru a asigura funcționarea acestei Aplicații și furnizarea Serviciului

Această Aplicație utilizează Cookie-uri denumite în mod obișnuit “tehnice” sau alte Instrumente de urmărire similare pentru a efectua activități strict necesare pentru a asigura funcționarea sau furnizarea Serviciului.

Instrumente de urmărire ale terților
Optimizarea și distribuirea traficului

Acest tip de servicii permite acestei aplicații să își distribuie conținutul prin intermediul unor servere situate pe întreg teritoriul și să își optimizeze performanța.
Datele cu caracter personal prelucrate depind de caracteristicile și modul de implementare a acestor servicii, care, prin natura lor, filtrează comunicațiile dintre această Aplicație și browserul Utilizatorului.
Având în vedere natura distribuită a acestui sistem, este dificil de determinat locurile în care este transferat conținutul, care poate conține Datele cu caracter personal ale Utilizatorului.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare este un serviciu de optimizare și distribuție a traficului furnizat de Cloudflare Inc.
Modul în care Cloudflare este integrat înseamnă că acesta filtrează tot traficul acestei Aplicații, adică comunicațiile dintre această Aplicație și browserul Utilizatorului, permițând, de asemenea, colectarea de date statistice cu privire la acesta.

Date cu caracter personal prelucrate: Instrumentul de urmărire și diverse tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul prelucrării: Statele Unite ale Americii – Politica de confidențialitate.

Infrastructura de găzduire și backend

Acest tip de servicii are rolul de a găzdui Datele și fișierele care permit funcționarea acestei Aplicații, permit distribuirea acesteia și oferă o infrastructură gata de utilizare pentru a oferi funcționalități specifice acestei Aplicații.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos, dacă există, pot funcționa pe servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației reale în care sunt stocate Datele cu caracter personal.

SiteGround Hosting (SiteGround Hosting Ltd.)

SiteGround Hosting este un serviciu de găzduire furnizat de SiteGround Hosting Ltd. (SiteGround Hosting Ltd.).

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare, Instrumentul de urmărire și diverse tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de prelucrare: Regatul Unit – Politica de confidențialitate.

Alte activități care implică utilizarea Instrumentelor de urmărire
Măsurare

Această Aplicație utilizează Instrumente de urmărire pentru a măsura traficul și a analiza comportamentul Utilizatorilor cu scopul de a îmbunătăți Serviciul.

Cartografierea căldurii și înregistrarea sesiunilor

Serviciile de heat mapping sunt utilizate pentru a identifica zonele din această Aplicație cu care Utilizatorii interacționează cel mai frecvent, pentru a detecta care dintre acestea atrag cel mai mare interes. Aceste servicii fac posibilă monitorizarea și analiza datelor de trafic și servesc la urmărirea comportamentului Utilizatorului.
Unele dintre aceste servicii pot înregistra sesiunile și le pot pune la dispoziție pentru vizualizare ulterioară.

Hărți de căldură și înregistrări Hotjar (Hotjar Ltd.)

Hotjar este un serviciu de cartografiere a căldurii și de înregistrare a sesiunilor oferit de Hotjar Ltd.
Hotjar respectă anteturile generice “Do Not Track”. Acest lucru înseamnă că browserul poate instrui scriptul să nu colecteze date despre utilizator. Aceasta este o setare care este disponibilă în toate browserele importante. Mai multe informații despre cum să renunțați la Hotjar sunt disponibile aici.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare, Instrumentul de urmărire și diverse tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de prelucrare: Malta – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Servicii de statistici anonime

Serviciile din această secțiune permit Proprietarului să proceseze și să gestioneze statisticile în mod anonimizat prin utilizarea Instrumentelor de urmărire de la prima parte.

Google Analytics cu IP anonimizat

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC sau Google Ireland Limited, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, (“Google”). Google utilizează datele cu caracter personal colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei Aplicații, pentru a compila rapoarte și pentru a le partaja cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate utiliza datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza reclamele din rețeaua sa de publicitate.
Această integrare Google Analytics anonimizează adresa dumneavoastră IP. Anonimizarea funcționează prin scurtarea adresei IP a Utilizatorilor aflați în interiorul granițelor statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte țări care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP va fi trimisă la serverele Google și prescurtată în Statele Unite ale Americii.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare și instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Statistici

Serviciile cuprinse în această secțiune permit Operatorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și servesc la urmărirea comportamentului Utilizatorului.

Google Analytics

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC sau Google Ireland Limited, în funcție de locația în care este utilizată această Aplicație, (“Google”). Google utilizează datele cu caracter personal colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei Aplicații, pentru a compila rapoarte și pentru a le partaja cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate utiliza Datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza reclamele din rețeaua sa de publicitate.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare și instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere.

Urmărirea conversiilor prin anunțuri Facebook (Facebook pixel)

Monitorizarea conversiilor Facebook Ads (Facebook pixel) este un serviciu de statistică furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, care leagă datele din rețeaua Facebook Ads de acțiunile întreprinse în cadrul acestei Aplicații. Pixelul Facebook monitorizează conversiile care pot fi atribuite anunțurilor Facebook, Instagram și Audience Network.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare și instrument de urmărire.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate; Irlanda – Politica de confidențialitate.

Țintirea și publicitatea

Această Aplicație utilizează Instrumente de urmărire pentru a oferi conținut comercial adaptat la comportamentul Utilizatorului și pentru a gestiona, livra și urmări reclamele.

Publicitate

Acest tip de serviciu permite ca datele utilizatorului să fie utilizate în scopuri de comunicare comercială. Aceste comunicări sunt afișate pe această Aplicație sub formă de bannere și alte forme de publicitate, de asemenea legate de interesele Utilizatorului.
Acest lucru nu înseamnă că toate Datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos.
Unele dintre serviciile menționate mai jos pot utiliza Instrumente de urmărire pentru a identifica Utilizatorul sau pot utiliza tehnica de retargetare comportamentală, adică afișarea de reclame adaptate la interesele și comportamentul Utilizatorului, detectate și în afara acestei Aplicații. Pentru mai multe informații în acest sens, vă sugerăm să consultați politicile de confidențialitate ale serviciilor respective.
În plus față de funcțiile de renunțare oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorii pot renunța la această opțiune vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

De asemenea, Utilizatorii pot renunța la anumite funcții de publicitate prin intermediul opțiunilor de configurare a dispozitivului corespunzător, cum ar fi opțiunile de configurare a publicității pentru dispozitive mobile sau configurarea publicității generice.

Audiențe similare Facebook

Audiența similară a Facebook este un serviciu de publicitate și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, care utilizează datele colectate prin intermediul serviciului Audiență personalizată a Facebook pentru a afișa reclame utilizatorilor cu comportamente similare cu cele ale utilizatorilor care se află deja pe o listă de Audiență personalizată, pe baza utilizării anterioare a acestei Aplicații sau a interacțiunii acestora cu conținut relevant prin intermediul aplicațiilor și serviciilor Facebook.
Pe baza acestor Date, Anunțurile personalizate vor fi afișate Utilizatorilor sugerați de Audiențele similare ale Facebook.

Utilizatorii pot renunța la cookie-urile Facebook pentru personalizarea anunțurilor vizitând această pagină de renunțare .

Date cu caracter personal procesate: Date de utilizare și instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere.

Rețeaua de audiență Facebook

Facebook Audience Network este un serviciu de publicitate furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, Pentru o înțelegere a utilizării datelor de către Facebook, vă rugăm să consultați politica de date a Facebook.

Pentru a permite funcționarea Facebook Audience Network, această Aplicație poate utiliza anumiți identificatori de dispozitive mobile (inclusiv Android Advertising ID sau Advertising Identifier for OS) sau tehnologii de tip cookie. Una dintre modalitățile prin care Audience Network oferă reclame Utilizatorului este utilizarea preferințelor de publicitate ale Utilizatorului. Utilizatorul poate controla partajarea preferințelor sale în materie de publicitate în cadrul setărilor Facebook Ad.

Utilizatorul poate renunța la anumite caracteristici ale direcționării Audience Network prin intermediul setărilor dispozitivului său. De exemplu, el/ea poate modifica setările privind publicitatea disponibilă pentru dispozitivele mobile sau poate urma instrucțiunile aplicabile Audience Network care pot fi prezente în cadrul acestei politici de confidențialitate.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare, identificatori unici de dispozitiv pentru publicitate (ID-ul Google Advertiser sau identificatorul IDFA, de exemplu) și Instrumentul de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere.

Remarketing și direcționarea comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestei Aplicații și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării anterioare a acestei Aplicații de către Utilizator.
Această activitate este facilitată prin urmărirea Datelor de utilizare și prin utilizarea Instrumentelor de urmărire pentru a colecta informații care sunt apoi transferate partenerilor care gestionează activitățile de remarketing și targetare comportamentală.
Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de e-mail.
Pe lângă funcțiile de renunțare oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorii pot renunța vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

De asemenea, utilizatorii pot renunța la anumite caracteristici de publicitate prin intermediul opțiunilor de configurare a dispozitivului corespunzător, cum ar fi opțiunile de configurare a publicității pentru dispozitive mobile sau configurarea publicității generice.

Audiență personalizată Facebook

Audiența personalizată a Facebook este un serviciu de remarketing și targetare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această aplicație, care leagă activitatea acestei aplicații de rețeaua de publicitate Facebook.

Utilizatorii pot alege să nu utilizeze cookie-urile Facebook pentru personalizarea publicității vizitând această pagină de renunțare.

Date cu caracter personal procesate: e-mail și instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de excludere.

Facebook Remarketing

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și targetare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd, în funcție de locul în care este utilizată această Aplicație, care leagă activitatea acestei Aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare și instrument de urmărire.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out; Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Cum să gestionați preferințele și să acordați sau să retrageți consimțământul

Există o serie de modalități de a gestiona preferințele legate de Instrumentele de urmărire și de a da sau retrage consimțământul, dacă este necesar:

Utilizatorii pot gestiona preferințele legate de Instrumentele de urmărire direct prin intermediul setărilor dispozitivului lor – de exemplu, pot împiedica utilizarea sau stocarea Instrumentelor de urmărire.

În plus, ori de câte ori utilizarea Instrumentelor de urmărire depinde de consimțământ, Utilizatorii pot da sau retrage un astfel de consimțământ prin setarea preferințelor lor în cadrul politicii privind modulele cookie sau prin actualizarea acestor preferințe prin intermediul widget-ului de setări de urmărire, dacă există.

De asemenea, este posibilă eliminarea Instrumentelor de urmărire salvate anterior prin intermediul unor funcții speciale ale browserului sau ale dispozitivului.

Alte Instrumente de urmărire stocate în memoria locală a browserului pot fi eliminate prin ștergerea istoricului de navigare.

În ceea ce privește Instrumentele de urmărire ale terților, utilizatorii își pot gestiona preferințele și își pot revoca consimțământul vizitând linkul relevant de renunțare (dacă este disponibil), utilizând instrumentele descrise în politica de confidențialitate a terțului sau contactând direct terțul respectiv.

Identificarea setărilor instrumentelor de urmărire

Utilizatorii pot găsi, de exemplu, informații despre cum să gestioneze modulele cookie în unele dintre cele mai populare browsere la următoarele adrese:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

De asemenea, utilizatorii pot gestiona anumite instrumente de urmărire a aplicațiilor mobile prin dezactivarea acestora prin intermediul setărilor corespunzătoare ale dispozitivului, cum ar fi setările de publicitate mobilă sau setările de urmărire în general (utilizatorii pot consulta setările dispozitivului lor pentru a le găsi pe cele relevante).

Inițiative ale industriei de publicitate pentru gestionarea consimțământului

Fără a aduce atingere celor de mai sus, utilizatorii sunt informați că pot profita de informațiile de pe YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (SUA) și Digital Advertising Alliance (SUA), DAAC (Canada), DDAI (Japonia) sau alte servicii similare. Cu ajutorul acestor servicii este posibilă gestionarea preferințelor de urmărire ale majorității instrumentelor de publicitate. Prin urmare, Proprietarul îi sfătuiește pe utilizatori să utilizeze aceste resurse în plus față de informațiile furnizate în prezentul document.

Digital Advertising Alliance oferă, de asemenea, o aplicație numită AppChoices care ajută Utilizatorii să controleze publicitatea comportamentală din aplicațiile mobile.

Controlorul de date

Vendita Ora 

Adresa de e-mail a operatorului: office@venditaora.com

Deoarece utilizarea Instrumentelor de urmărire ale terților în această aplicație nu poate fi controlată în totalitate de către Controlorul de date, orice referire specifică la Instrumentele de urmărire ale terților trebuie considerată orientativă. Pentru a obține informații complete, Utilizatorii sunt invitați să consulte politica de confidențialitate a respectivelor servicii ale terțelor părți enumerate în acest document.

Având în vedere complexitatea obiectivă a identificării tehnologiilor de urmărire, Utilizatorii sunt invitați să contacteze Proprietarul în cazul în care doresc să primească informații suplimentare privind utilizarea unor astfel de tehnologii în această Aplicație.

Definiții și referințe juridice
Date cu caracter personal (sau date)

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care, direct sau indirect, chiar și în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

Date de utilizare

) țara de origine, caracteristicile browser-ului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, durata de timp petrecută pe fiecare pagină) și detaliile itinerarului urmat în cadrul Aplicației, cu referire în special la succesiunea paginilor consultate, parametrii referitoare la sistemul de operare și la mediul informatic al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această Aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Persoana vizată.

Persoana vizată

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Controlor (sau procesator) de date

Persoana fizică, entitatea juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează Datele cu caracter personal în numele Operatorului, așa cum se prevede în prezenta politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestei Aplicații.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană în prezentul document se consideră a fi extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și la Spațiul Economic European.

Cookie-uri

Cookie-urile sunt instrumente de urmărire care constau în mici bucăți de date stocate în browserul utilizatorului.

Instrument de urmărire

Un instrument de urmărire este orice tehnologie – de exemplu, cookie-uri, identificatori unici, balize web, scripturi încorporate, etichete electronice și amprente digitale – care permite urmărirea Utilizatorilor, de exemplu prin colectarea sau stocarea de informații pe dispozitivul Utilizatorului.

Referințe juridice

Prezenta Politică de confidențialitate este redactată pe baza mai multor ordine legislative, inclusiv a articolelor 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, această Politică de confidențialitate se referă exclusiv la această Aplicație.

DISCLAIMER

Questo sito e i prodotti e servizi offerti in questo sito non sono in alcun modo sponsorizzati, affiliati, approvati o amministrati da Facebook o associati a esso. Né sono stati esaminati testati o certificati da Facebook. Facebook è un marchio registrato di Facebook, Inc.

This site and the products and services offered on this site is in no way sponsored, affiliated, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. Nor have they been reviewed tested or certified by Facebook.Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc

LINK UTILI

Privacy e Cookie –Termini e Condizioni